IP của bạn là: 172.70.134.29

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien-nhe/2133-day-cap-am-thanh-alantek-16awg-1-pair-301-ci9501-0500.htm Cáp âm thanh ALANTEK 16AWG 1 pair, Cáp âm thanh ALANTEK 14AWG 1 pair